You are here

Les comunicacions postals i telefòniques transfrontereres a l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer - 2008

Promotors:

L’estudi que es presenta a continuació ha estat realitzat durant els mesos de maig a octubre de 2008, en tot allò que afecta les comunicacions postals i telefòniques de l’àmbit territorial de les comarques de la demarcació de Girona i del departament dels Pirineus Orientals.

L’encàrrec de la Generalitat de Catalunya, a través de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i del Conseil Général des Pyrénées-Orientales, va ferse a l’empresa consultora atcsig, que a més dels seus propis consultors, ha comptat amb la col·laboració d’en Jean-Pierre Gensane, per tot allò que afecta al vessant septentrional de la frontera.

Per aquesta raó, la redacció original de l’estudi és bilingüe (català-francès), tot i que l’entrega final de l’informe es realitza en català per la Generalitat de Catalunya i en francès pel Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

La metodologia de l’estudi s’ha centrat principalment en la realització d’entrevistes amb els agents involucrats, especialment operadors dels sectors implicats i agents del territori que viu l’experiència transfronterera en primera persona.

Pretenem agrair especialment la col·laboració dels serveis postals francesos i espanyols en els mostreigs realitzats especialment per aquest estudi, així com els agents del territori que han mostrat el seu interès, com a afectats per la problemàtica, en aquest estudi.