Estàn publicades i obertes les convocatòries 2019 pel finançament de micro-projectes a l'Espai Català Transfronterer!

Promotors:

Unitat orgànica: 

Casa de la Generalitat a Perpinyà

Terminis: 

Dilluns 01 de juliol de 2019(inclòs).

Descripció: 

La convocatòria de subvencions de l’Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer 2019 està oberta i el seu termini de presentació finalitza, com a màxim, el dilluns dijous 01 de juliol de 2019 (inclòs). S'haura de presentar la sol·licitud i la documentació annexa per via telemàtica.

Les sol·licituds seran adreçades per via telemàtica al Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la Presidència que és la unitat encarregada de la seva tramitació.

Aquesta línia de subvencions vol ajudar alguns projectes transfronterers de proximitat que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, i donar suport a algunes accions emblemàtiques que consolidin l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.

 

 

 

Normativa aplicable: 

RESOLUCIÓ PRE/1412/2019, de 17 de maig (convocatòria 2019 subvencions pluriennals EURODISTRICTE) https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=207500&idens=1

Avís: 

Per a més informació, podeu contactar el Senyor Jeroni Pérez Faixeda, Responsable de Relacions Transfrontereres de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, 1 carrer de la Fusteria 66000 PERPINYÀ - (+33) 04.68.35.17.14.

Destinataris: 

Poden optar a les subvencions les associacions, les fundacions, les estructures no lucratives així com administracions locals i els seus ens i organismes dependents, i les universitats públiques de les comarques de la demarcació de Girona.